DDD

Rarity

Image Name Set Rarity Cards Available
Garruk Wildspeaker Duel Decks: Garruk vs. Liliana M 0
Basking Rootwalla Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Albino Troll Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Vine Trellis Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Wild Mongrel Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Wirewood Savage Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Blastoderm Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Ravenous Baloth Duel Decks: Garruk vs. Liliana R 0
Stampeding Wildebeests Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Indrik Stomphowler Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Krosan Tusker Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Plated Slagwurm Duel Decks: Garruk vs. Liliana R 0
Genju of the Cedars Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Giant Growth Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Rancor Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Lignify Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Nature's Lore Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Elephant Guide Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Invigorate Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Serrated Arrows Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Harmonize Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Rude Awakening Duel Decks: Garruk vs. Liliana R 0
Beast Attack Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Overrun Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Windstorm Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Slippery Karst Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Treetop Village Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Forest Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Forest Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Forest Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Forest Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Liliana Vess Duel Decks: Garruk vs. Liliana M 0
Deathgreeter Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Ghost-Lit Stalker Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Vampire Bats Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Drudge Skeletons Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Ravenous Rats Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Fleshbag Marauder Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Phyrexian Rager Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Urborg Syphon-Mage Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Wall of Bone Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Faerie Macabre Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Howling Banshee Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Keening Banshee Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Twisted Abomination Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Skeletal Vampire Duel Decks: Garruk vs. Liliana R 0
Genju of the Fens Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Bad Moon Duel Decks: Garruk vs. Liliana R 0
Sign in Blood Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Vicious Hunger Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Ichor Slick Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Hideous End Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Snuff Out Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Tendrils of Corruption Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Mutilate Duel Decks: Garruk vs. Liliana R 0
Rise from the Grave Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Corrupt Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Enslave Duel Decks: Garruk vs. Liliana U 0
Polluted Mire Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Swamp Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Swamp Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Swamp Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0
Swamp Duel Decks: Garruk vs. Liliana C 0